ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1 ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific “ Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” și Obiectivul specific “Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriatAcțiunea 4 “Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.1Investiții tehnologice în IMM-uri”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 30.04.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghi-dului specific și lansare a apelului de proiecte.