ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului aferent Intervenției 1.3.3Platforma pilot de inovare deschisă” din cadrul Acțiunii 1.3 “ Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă”, Prioritatea de investiții 1 ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentăși Intervenției 2.1.2 Platformă regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city” din cadrul Acțiunii 2.1  “Comunități digitale pentru o regiune inteligentă”, Prioritatea de investiții 2 ”O regiune digitală” .

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 23.10.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte.