ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 2 ”O regiune digitală” – Obiectiv specific 1.2 “Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice” și Obiectivul specific 1.4 “Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat”, Acțiunea 2.2 “Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 32.014.709 euro.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice.
Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 08.05.2023.
Ghidul solicitantului poate fi consultat aici 
Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte.