Inițiativa Europeană privind Dezvoltarea Urbană European Urban Initiative (EUI) lansează prima cerere de propuneri în sprijinul Noului Bauhaus European (NBE).

Prima cerere de propuneri IEDU-AI va finanța proiecte care să ofere exemple concrete, din viața reală, de intervenții NBE care integrează pe deplin cele trei valori fundamentale ale Noului Bauhaus European – durabilitate, incluziune și estetică.

Solicitanții eligibili sunt autorități publice locale din mediul urban, din localități cu o populație de cel puțin 50.000 locuitori sau asocieri sau grupuri ale acestora, așa cum sunt descriși in termenii de referință ai apelului.

Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare următoarele patru teme care au cel mai mare potențial de a genera soluții inovatoare:

  • Construcție și renovare în spiritul circularității și al neutralității emisiilor de carbon
  • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural
  • Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri abordabile
  • Regenerarea spațiilor urbane

Fiecare proiect poate beneficia de o cofinanțare maximă de 5 milioane EUR din partea FEDR, reprezentând cel mult 80% din costurile eligibile, iar implementarea proiectului ar trebui să aibă loc într-o perioadă de maxim 3,5 ani.

Bugetul indicativ al apelului de proiecte este de 50 milioane EUR contribuție FEDR, .

Fiecare proiect finanțat în cadrul IEDU-AI va beneficia de sprijinul unui expert IEDU, costurile activităților acestora fiind suportat în mod direct de către IEDU-AI.

Termenul limită pentru depunerea formularului de candidatură și a fișei de confirmare este 19.01.2023, ora 14.00 CET.

Detaliile referitoare la apelul de proiecte lansat și documentația aferentă se regăsesc în termenii de referință ai apelului.

Toată documentația se găsește pe site-ul web al IEDU.

Documente suport