Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 97/04.08.2022 pentru PLANUL DE DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 2021-2027 (PDR Centru)

În urma parcurgerii procedurii de evaluare de mediu, derulată de APM Alba în baza delegării de competență nr.DEICP/17248/04.11.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 97/04.08.2022 pentru Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. Dacă doriți să consultați Avizul de mediu, Raportul de mediu, Studiul de evaluare adecvată și versiunea finală a PDR Centru, mai jos găsiți documentele anexate.

PDR Centru este principalul document strategic de planificare a dezvoltării, realizat la nivel regional. Acest document  a fost realizat într-un parteneriat larg de nivel regional și județean (reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului socio-economic, ai organizaților nonguvernamentale etc). Acest document stabilește viziunea de dezvoltare a Regiunii Centru, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare 2021-2027, propunând direcțiile de acțiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor.

PDR Centru cuprinde analiza socio-economică și analiza SWOT a Regiunii CENTRU, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027, indicatorii de realizare, estimarea necesarului de finanțare, sistemul de implementare si monitorizare, precum și o listă orientativă (idei de proiecte) cu proiecte strategice din regiune ce vor putea fi finanțate în perioada 2021-2027 prin instrumente de finanțare specifice.