În contextul  parcurgerii procedurii de evaluare de mediu a PDR Centru 2021-2027, inclusiv a evaluării adecvate, conform prevederilor legale în vigoare, vă supunem atenției varianta finală a PDR Centru 2021-2027

Elaborat în perioada 2019-2020, PDR Centru reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru, în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 (PDR Centru) a fost elaborat în parteneriat cu Comitetul Regional de Planificare ,,Centru” și cu membrii Grupurilor tematice de lucru și ai Grupurilor județene de lucru, în acest sens fiind organizate mai multe runde de consultări pe marginea versiunilor de lucru ale acestui document.

În paralel cu procesul de definitivare a  documentelor de planificare regională, ADR Centru a inițiat procedurile prevăzute de legislația națională în domeniu (HG nr. 1076 /2004, OUG nr. 57/2007, Ordinul MMAP nr. 262/2020) care au ca obiectiv asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

După parcurgerea etapei de încadrare în evaluarea de mediu, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, s-a decis de către autoritatea competentă în domeniul protecției mediului  că  PDR Centru 2021-2027 va face obiectul evaluării de mediu.

În urma analizei documentației complete privind PDR Centru, autoritatea competenta de mediu a stabilit că PDR Centru 2021-2027 este susceptibil a avea un impact semnificativ asupra ariilor protejate de interes comunitar localizate pe raza Regiunii Centru, iar în conformitate cu prevederile din OUG 57/2007 cu modificările ulterioare, planul va face obiectul unei evaluări adecvate, în acest sens fiind necesară realizarea studiului de evaluare adecvată.

Ca parte a procedurii de evaluare de mediu și evaluare adecvată supunem atenției publicului interesat versiunea finală a PDR Centru 2021-2027, cu rugămintea de a transmite eventualele observații până la data de 31 august 2021 pe adresa de email: marius.duca@adrcentru.ro.  Persoana de contact din partea ADR Centru este dl. Marius Duca, tel. 0258 818616, int. 471.

Varianta PDR Centru 2021-2027 avizată de către CRP Centru poate fi descarcata mai jos:

1. Introducere

2. Analiza-socioeconomica

3. Analiza-SWOT

4. Strategia-de-Dezvoltare-Regionala

5. Sistemul-de-implementare

6. Monitorizarea

7. Indicatori-de-monitorizare

8. Procesul-partenerial

9. Portofoliul-de-proiecte

10. Glosar-de-abrevieri-si-termeni