O importantă reuniune de lucru a reprezentanților administrației publice locale, organizată pentru prima dată în aer liber, din cauza restricțiilor impuse la nivel global de pandemia Covid-19, s-a derulat miercuri (15 iulie 2020) timp de aproape trei ore, în curtea interioară a Muzeului Ciucului, din cadrul Castelului Mikó, municipiul Miercurea Ciuc. Au fost prezenți 42 de reprezentanți ai administrației publice din cele șase județe din Regiunea Centru, care au discutat despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020, metodologia de lucru pentru pregătirea de proiecte ce ar putea obține finanțare în perioada 2021-2027, în baza viitorului Program Operațional Regional, precum și alte informații relevante privind procesul de dezvoltare regională.

Analiza regională privind Programul REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru a reliefat că până la această dată s-au lansat la nivel regional 59 de apeluri, dintre care 8 reprezintă a doua sesiune de cereri de proiecte, iar alte 2 apeluri sunt la sesiunea 3 de cereri de proiecte. Aceste apeluri de proiecte includ 1 apel pentru scrisori de intenție, 1 apel pentru documente strategice și 9 apeluri proiecte nefinalizate, acoperind 11 din cele 15 Axe Prioritare ale POR 2014-2020. La jumătatea anului 2020 doar un apel de proiecte s-a aflat în procesul de consultare publică a Ghidului specific, urmând ca în perioada următoare să fie lansat și Ghidul final și mai sunt deschise 6 apeluri, celelalte 53 fiind închise.

În total, s-au depus 1.971 proiecte în cadrul REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru, prin care se solicită peste 1,95 miliarde euro. Dintre acestea, 729 proiecte au fost contractate, fiind depășită suma de un miliard euro solicitat ca finanțare nerambursabilă. Încă 131 proiecte sunt în faza de precontractare, solicitând peste 77,5 milioane euro, iar 453 proiecte se află în procedura de selecție. În cadrul dezbaterilor a fost prezentat și faptul că ADR Centru a fost desemnat Organism Intermediar pentru procesul de evaluare selecție si contractare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Priorităților de Investiții 3.1A, 3.1B si 5.1 aferente SUERD, condiții în care au fost gestionate alte 126 cereri de finanțare, cu o valoare totală solicitată de peste 167 milioane euro, din care au fost contractate 52 proiecte, care au atras peste 43 milioane euro pentru dezvoltare pe aceste domenii în regiunea Dunării.

”Am analizat punctual felul în care s-a derulat, în primele 6 luni ale acestui an, procesul de implementare a Programului Regio 2014-2020, precum și felul în care activitatea ADR Centru, mai ales în domeniul digitalizării procedurilor proprii, a fost adusă în concordanță cu cerințele de moment. Este evident că ultima perioadă a adus modificări în acțiunile deja stabilite, dar implementarea proiectelor realizate cu fonduri europene nu s-a oprit. Din cele aproape 2000 de proiecte depuse am contractat mai mult de o treime, respectiv cu 46% mai multe decât în întreaga perioadă 2007-2013, utilizând toate pârghiile pe care le-am stabilit cu partenerii noștri regionali. În plus, procesul de supracontractare, adică angajarea unor resurse mai mari decât sumele alocate inițial, ne va permite să depășim valoarea de 1,2 miliarde euro care vor fi atrași în această perioadă în proiectele de dezvoltare a Regiunii Centru. Pe parcursul întâlnirii am discutat și despre prioritățile prevăzute în viitorul Program Operațional Regional, pentru perioada 2021-2027. Am demarat în urmă cu doi ani pregătirea POR 2021-2027, începând exact cu analiza nevoilor regionale, iar acum le conexăm cu rezultatele proiectelor REGIO 2014-2020. Participanții la întâlnirea de la Miercurea Ciuc, dintr-un spațiu excelent pus la dispoziție de Muzeul local, reprezintă exact instituțiile cu care am colaborat la definirea Planului de Dezvoltare Regional 2021-2027 și cu care vom mai discuta, on-line și când se va putea direct, pe tema procesului de programare al fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Acum este important să lansăm temele în dezbatere și să rezolvăm problemele de care se lovesc beneficiarii în derularea proiectelor contractate, să sprijinim decontarea cheltuielilor și toate aspectele importante pentru crește gradul de absorbție a fondurilor europene la nivel regional”, a declarat după încheierea întâlnirii de lucru de la Miercurea Ciuc domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și adoptate criteriile specifice de selecție a fișelor de proiecte ce rezultă ca urmare a implementării OUG 88/2020, pentru acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

Investițiile politicii de coeziune în următoarea perioadă de programare se vor axa pe cinci obiective investiționale: o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; precum și o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. S-a specificat faptul că Programele Operaționale Regionale vor primi finanțare pe toate cele cinci Obiective de Politică, iar plecând de la propunerile făcute de MFE, fiecare ADR a demarat elaborarea primelor variante de POR, ținând seama și de nevoile identificate la nivel regional. Din acest punct de vedere, în cadrul reuniunii din județul Harghita, deja s-a aprobat lista proiectelor de infrastructură de transport prioritare pentru finanțare din POR 2021-2027 în Regiunea Centru.

Reprezentanții județului Harghita au pregătit un set de propuneri care au fost prezentate participanților și au rămas spre analiză viitoare, referindu-se la includerea localităților rurale între entitățile care pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027, alocarea finanțărilor la nivel local în mod diferențiat, în funcție de teritoriu și necesitățile de finanțare, precum și abordarea unor programe de dezvoltare la nivel județean în cadrul POR.

Materialele discutate la întâlnirea de miercuri se regăsesc pe site-ul www.adrcentru.ro, secțiunea Despre noi.