Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.82/23.03.2022 pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2021-2027 – redenumit PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021-2027.

Potrivit prevederilor HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.82/23.03.2022 pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2021-2027 – redenumit PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021-2027.

Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 pentru Regiunea Centru își propune să găsească soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar și luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, județean și local.

Viziunea PR Centru 2021-2027 este să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să contribuie la bunăstarea fiecărui cetățean

Bugetul alocat pentru PR Centru 2021-2027 este de 1,385 miliarde euro, din care 1,177 miliarde euro sunt din FEDR.  PR Centru va finanța proiecte propuse de autorități ale administrației publice locale și centrale, întreprinderi, incubatoare de afaceri, universități, clustere, organizații de cercetare, ONG sau parteneriate între acestea, acoperind următoarele priorități de finanțare:

  • O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
  • O regiune digitală
  • O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
  • O regiune cu orașe dezvoltând mobilitatea urbana durabila
  • O regiune accesibilă
  • O regiune educată
  • O regiune cu turism sustenabil
  • O regiune atractivă.

Acestora li se va adăuga asistența tehnică, o prioritate ce are ca obiectiv sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR Centru și a beneficiarilor/partenerilor, în scopul implementării eficiente și transparente a Programului.

Avizul de mediu, motivele care au stat la baza emiterii lui, măsurile privind monitorizarea efectelor asupra mediului și proiectul de plan în forma avizată pot fi consultate la adresele http://www.mmediu.ro/categorie/por-centru/388 și http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/

Aviz de mediu 82_23_03_2022 POR Regiunea Centru