ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a  publicat Ghidurile Solicitantului – formă consolidată, în urma consultării publice și aplicării prevederilor OUG 23/2023 pentru următoarele acțiuni:

  • 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, disponibil aici
  • 3.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, disponibil aici
  • 3.3 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – APEL PENTRU MUNICIPII, disponibil aici
  • 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane), disponibil aici
  • 5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, disponibil aici
  • 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar, disponibil aici
  • 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar, disponibil aici