Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027, a organizat – la sediul Consiliului Județean Brașov – o întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale din cele șase județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, în cadrul primei ședințe a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) din Regiunea Centru. Peste 40 persoane din toate cele șase județe au participat la discuțiile care s-au axat pe activitățile desfășurate pentru implementarea noului Program, ținând cont de rezultatele implementării fondurilor europene nerambursabile prin POR 2014-2020.

În ultimele 4 luni, ADR Centru a derulat mai multe activități pentru implementarea Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru), a cărui valoare totală depășește 1,4 miliarde euro, fiind destinat creșterii calității vieții cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare ”Centru”.

Astfel, în decembrie 2022 și în februarie 2023 au avut loc două reuniuni de lucru ale Comitetului de Monitorizare a acestui Program, în cadrul cărora, după constituirea Comitetului  de Monitorizare și adoptarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare, au fost prezentate și discutate criteriile de eligibilitate și selecție pentru 14 apeluri de proiecte. A fost subliniat faptul că activitatea de elaborare a Ghidurilor solicitantului a demarat încă de la jumătatea anului 2022, derulându-se într-un cadru partenerial, concomitent cu elaborarea Programului și a documentelor suport. De asemenea, participanții au discutat despre calendarul de lansare a apelurilor de proiecte, în cadrul PR Centru fiind prevăzută lansarea a 31 apeluri de proiecte și 4 instrumente financiare pe cele 8 priorități de investiții. În conformitate cu acest calendar, în prima jumătate a anului curent, se vor lansa 15 apeluri de proiecte pentru 8 Priorități ale Programului, cereri de proiecte a căror valoare totală cumulată este de aproximativ 960 milioane euro.

În cadrul reuniunii de lucru au fost abordate prioritățile perioadei 2021-2027, ținând cont de necesitățile de dezvoltare cuprinse în strategiile locale și preluate ca obiective în noul Program REGIUNEA CENTRU. Participanții au discutat și despre protocoalele și convențiile încheiate de ADR Centru cu alte instituții și organizații, destinate implementării noului Program, pentru cooperare, colaborare și schimb de informații cu DLAF, ONRC, ANI și MF, ACP și Autoritatea de Audit. Astfel, în cadrul Ședinței CDR Centru desfășurate la Brașov toate aceste documente au fost avizate favorabil, în unanimitate.

”Discutăm permanent cu reprezentanții APL din Regiunea Centru despre activitățile pe care le-am desfășurat și cele pe care le prognozăm în perioada următoare. Suntem în ultimul an de implementare al proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și dorim să încheiem cu succes cât mai multe din aceste contracte aflate în derulare. În același timp, deja am derulat pe Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 o caravană de evenimente în fiecare din cele șase județe ale regiunii, dedicate specific autorităților publice și mediului privat eligibil. Peste 1.000 de potențiali solicitanți de finanțare din mediul public și din mediul de afaceri au fost interlocutorii noștri, pentru a pregăti cât mai bine lansarea noilor Ghiduri de finanțare. Deja consultarea publică pentru unele ghiduri s-a încheiat și am pregătit sinteze ale întrebărilor puse, pe care le vom face publice, înainte de publicarea Ghidurilor finale. Toți potențialii solicitanți de fonduri trebuie să cunoască orizontul de timp aferent lansării de apeluri de depunere proiecte, tematicile rezultate în cadrul evenimentelor publice și, în general, toate clarificările necesare și utile pentru derularea cât mai fluidă a acestui program. Ne concentrăm atenția pe informațiile pe care le avem până în prezent și analizăm perspectivele de finanțare, deoarece vrem să avem cât mai repede proiecte bune depuse spre finanțare în cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 (PR Centru) a fost aprobat în 26 octombrie 2022 și a fost lansat la nivel regional la Târgu Mureș, în cadrul unei Conferințe internaționale desfășurate în data de 23 noiembrie 2022. Versiunea integrală a Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027 este publicată pe pagina de internet coordonată de ADR Centru (link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/).