ADR Centru a început prezentarea axelor de finanțare din cadrul Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Având în vedere calitatea de Autoritate de Management a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în implementarea Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027 – program a cărui valoare totală depășește 1,4 miliarde euro fiind destinat creșterii calității vieții cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare ”Centru” – în 17 și 18 ianuarie 2023, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, mai mult de 50 persoane au participat la întâlniri tehnice privind finanțările dedicate dezvoltării municipiilor, valoarea fondurilor alocate fiind de peste 30% din bugetul total al Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027.

Întâlnirile de lucru de la Alba Iulia au avut un caracter pregătitor pentru municipalități, ținând cont de faptul că în cursul anului 2022 ADR Centru a derulat apelul de proiecte pentru pregătirea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) de către municipiile din Regiunea Centru, apel care a fost închis la data de 30.09.2022 și în cadrul căruia toate municipiile și-au depus strategiile.

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 (PR Centru) a fost aprobat în 26 octombrie 2022, iar la jumătatea lunii decembrie 2022 a avut loc prima ședință a Comitetului de Monitorizare a programului, în cadrul cărei s-a stabilit un calendar de activități pentru prima jumătate a acestui an. Având în vedere că sumele alocate procesului de dezvoltare urbană durabilă depășesc 30% din bugetul alocat al noului Program – fiind vorba de aproape 351 milioane euro din fonduri europene, la care se adaugă și contrapartida națională – în cadrul întâlnirii de lucru de la Alba Iulia s-a discutat modul de implementare a viitoarelor proiecte dedicate mediului urban. De asemenea, în cadrul întâlnirilor de lucru s-a discutat stadiul elaborării ghidurilor pentru prioritățile dedicate municipiilor, precum și despre portofoliile de proiecte prioritare propuse de fiecare municipalitate în cadrul SIDU.

Bugetul de 350,572 milioane euro alocat prin Fondul European de Dezvoltare Regională este defalcat pentru procesul de dezvoltare urbană între Prioritatea de Investiții pentru infrastructură verde – 75,1 milioane euro; Prioritatea de Investiții pentru mobilitate urbană –  153,6 milioane euro și Prioritatea de Investiții pentru turism și regenerare urbană – 121,8 milioane euro. Participanții la sesiunile de lucru de la Alba Iulia au discutat despre Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 în ansamblu, precum și despre activitățile eligibile și criteriilor de selecție aferente celor trei obiective specifice aferente dezvoltării urbane durabile care beneficiază de alocarea dedicată pentru municipii. A fost analizat portofoliul de proiecte prioritare și cel de rezervă la nivel regional, alături de încadrarea în sumele alocate fiecărui municipiu.

”Punctual, am discutat despre provocările acestui an. Este foarte clar că trebuie să absorbim până la sfârșitul acestui an sumele alocate exercițiului financiar 2014-2020, să finalizăm proiectele începute, astfel încât să prognozăm exact pașii pe care îi vom face începând cu luna aprilie, când vor fi lansate noile apeluri de proiecte. Este posibil ca unele proiecte complexe să poată fi fazate din acest an pentru perioada 2021-2027, dar trebuie realizată o analiză minuțioasă asupra fiecărei situații în parte. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că absorbția fondurilor înseamnă, de fapt, investiții dedicate creșterii calității vieții în orașe, pentru cetățeni și pentru creșterea atractivității regiunii noastre. De aceea, cu principalii noștri parteneri de dialog, reprezentanții municipiilor am discutat atent despre aspectele care intervin în abordarea procesului de dezvoltare urbană durabilă. Am vorbit despre evaluarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană, despre eligibilitatea unor activități și proiecte, precum și despre posibilitatea modificării listelor de investiții propuse, ținând cont de sumele alocate fiecărui tip de proiect. Am prezentat participanților și un calendar orientativ de lansare a apelurilor de proiecte, prioritatea cu cel mai mare buget – pentru îmbunătățirea sistemelor de mobilitate urbană durabilă – fiind preconizată a se lansa în luna martie, iar celelalte imediat după aceea”, a declarat – după încheierea întrevederilor de lucru cu municipiile din Regiunea Centru – domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Versiunea integrală a Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027 este publicată pe pagina de internet coordonată de ADR Centru (link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/).