Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a publicat Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru perioada ianuarie – iulie 2023, PR Centru 2021-2027. Conform acestuia, în prima jumătate a anului curent, ar urma să se lanseze 15 apeluri de proiecte aferente celor 8 Priorități ale Programului ’’Regiunea Centru’’, după cum urmează:

  • 3 apeluri pe Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă
  • 1 apel pe Prioritatea 2 – O regiune digitală;
  • 3 apeluri pe Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul;
  • 2 apeluri pe Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă;
  • 1 apel pe Prioritatea 5 – O regiune accesibilă;
  • 3 apeluri pe Prioritatea 6 – O regiune educată;
  • 1 apel pe Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil;
  • 1 apel pe Prioritatea 8 – O regiune atractivă;

Valoarea alocată totală, aferentă celor 15 apeluri este de 957.768.854 euro

Calendar apeluri proiecte PR Centru