Prin Dispoziția Directorului General al ADR Centru nr. 94/20.02.2024 a fost actualizată Schema de ajutor de minimis denumită ”Întreprinderi digitale pentru o economie avansată ” aferentă Programului Regiunea Centru, Prioritatea 2 – O regiune digitală, Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.

Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 94/20.02.2024 și anexa cuprinzând Schema de ajutor de minimis actualizată pot fi accesate aici.