Prin Dispoziția Directorului General al ADR Centru nr. 313 / 02.11.2023 a fost aprobată Schema de ajutor de  minimis denumită Întreprinderi digitale pentru o economie avansatăaferentă Programului Regiunea Centru, Prioritatea 2 –  O regiune digitală, Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.

Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 313 / 02.11.2023 și anexa cuprinzând Schema de ajutor de minimis pot fi accesate aici.