Prin Dispoziția Directorului General al ADR Centru nr. 190/04.08.2023 a fost aprobată ”Schema de ajutor de minimis pentru investițiile în infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice – stații/puncte de reîncărcare electricăaferentă Programului Regiunea Centru, Obiectivul specific 2.8 – Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Prioritatea 4 –  O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane) și  Acțiunea 4.2 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Orașele Regiunii Centru.

Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 190/04.08.2023 și anexa cuprinzând schema de ajutor de minimis pot fi accesate aici.