Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului „Regiunea Centru” 2021-2027

UPDATE !

ADR Centru a publicat Lista finală a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM PR Centru.
ADR Centru prin AM POR, a lansat procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 (PR Centru). Comitetul de Monitorizare pentru PR Centru este structura regională de tip partenerial, fără personalitatea juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Centru 2021-2027, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare, pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

ADR Centru a publicat anunțul privind selecția partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar, de mediu şi din societatea civilă pentru Comitetul de Monitorizare a PR Centru, cu termen de depunere a formularului de intenție, 12 octombrie 2022. Precizăm că doar formularele de intenție transmise în intervalul 6-12 octombrie 2022 vor fi supuse procesului de selecție. Selecția partenerilor se va face în baza criteriilor de calificare/selecție incluse în Procedura de selecție.

Termenul de depunere a formularului de intenție a fost prelungit până în data de 24 octombrie 2022.

Adresa la care se vor depune formularele de intenție este: office[at]adrcentru.ro