Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional in confomitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă si aprobat prin Hotararea CDR Centru nr. 8 din 18 martie 2015. Ulterior, ca urmare a procesului de operationalizare a Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 si a constituirii Consortiului Regional de Inovare, a fost initiata revizuirea Strategiei de Specializare Inteligentă Regiunii Centru prin actualizarea analizelor sectoriale si prin integrarea rezultatelor procesului de descoperire antreprenoriala derulat in ultima parte a anului 2016. Dupa finalizarea revizuirii, CDR Centru, prin Hotararea nr. 10/26.09.2017, a aprobat versiunea revizuita a Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru pentru perioada 2014 – 2020.

Portofoliu de proiecte pentru Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru

Documente