Identificarea aspectelor importante cu privire la dezvoltarea socio-economica avand ca punct de plecare conceptul cheie – competitivitatea regionala
In vederea unei analize cat mai obiective s-a “masurat” competitivitatea regionale pe baza aplicarii unei formule care calcul care integreaza indicatori statistici pentru: produsul intern brut, productivitatea muncii, nivelul ocuparii, cercetarea-dezvoltarea, nivelul si structura exporturilor. In urma datelor si informatiilor obtinute s-au prezentat cele mai importante aspecte privind competitivitatea Regiunii Centru.

Documente

Elemente competitivitate regionala