Unul dintre obiectivele majore ale PDR Centru este „dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru”. În acest context, ADR Centru a apreciat ca necesară realizarea unui Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru. Importanța studiului rezidă în faptul că, pe lângă prezentarea situației la zi a economiei regionale și a modificărilor structurale din ultimii ani, s-a reușit formularea unui set coerent și realist de propuneri care vizează îmbunătățirea competitivității economice a Regiunii Centru, ținând cont de cadrul legislativ actual și de prerogativele deținute de autoritățile publice.

Documente

Studiu economie regionala
Anexe studiu