ADR Centru a finalizat studiul regional „Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie“. Acest studiu aduce informații actualizate cu privire la nivelul digitalizării și competențele digitale ale salariaților din cadrul autorităților publice locale și al companiilor din Regiunea Centru, precum și informații privind oferta regională de formare a abilităților digitale. Datele colectate au permis identificarea nevoilor de îmbunătățire a competențelor digitale ale salariaților din mediul public și din cel privat servind, de asemenea, la fundamentarea intervențiilor propuse prin Axa Prioritară 2 a POR Centru 2021-2027.

Studiul Resurse umane pentru specializarea inteligentă – nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie a apărut din necesitatea de a obține informații din regiune și de a cunoaște direct de la actorii care vor lucra la transformarea digitală a Regiunii Centru (administrația locală și mediul de afaceri) care sunt nevoile lor în acest domeniu, barierele pe care le întâmpină în adoptarea și implementarea unor soluții digitale, cu referire, în special, la rolul resurselor umane în facilitarea acestui proces și, nu în ultimul rând, de a afla care sunt viziunile și obiectivele lor privind digitalizarea.  Pornind de la concluziile acestui studiu, ADR Centru intenționează să dezvolte o platformă de interacțiune și învățare la nivel regional pe teme de digitalizare care să faciliteze procesul de învățare la nivel regional prin diseminarea de know-how și transferul modelelor de succes dezvoltate de organizații din Regiunea Centru.

Resurse umane pentru specializarea inteligentă nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie