Prin efectele sale tot mai vizibile in ultimele 3 decenii, schimbarea climatica s-a impus ca una din temele majore ale omenirii, iar sintagma „schimbare climatica” si-a extins considerabil aria de utilizare, iesind din cercul restrans al oamenilor de stiinta si al expertilor si intrand in discursurile decidentilor politici si chiar in vocabularul de zi cu zi.
Prin elaborarea studiului regional intitulat ,,Impactul schimbarilor climatice asupra comunitatilor din Regiunea Centru”, ADR Centru incearca sa contribuie la cresterea nivelului de constientizare si sensibilizare a forurilor decizionale si a publicului din regiunea noastra in ce priveste problematica schimbarilor climatice. Prin Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020, Regiunea Centru si-a stabilit ca prioritati strategice pentru perioada actuala: imbunatatirea eficientei energetice in sectoarele public, casnic și economic, cresterea utilizarii resurselor alternative de energie si diminuarea efectelor schimbarilor climatice si prevenirea riscurilor naturale. Proiectele cu relevanta climatica ale comunitatilor din Regiunea Centru, cum sunt cele care vizeaza transportul urban, eficienta energetica sau utilizarea resurselor alternative de energie vor putea fi finantate in urmatorii ani prin diverse programe operationale cu finantare europeana precum POR, POIM sau prin PNDR pentru interventiile din zona rurala.

Documente

Impactul schimbarilor climatice