Au fost corectate erorile semnalate în cuprinsul Anexei 7- Macheta financiară, anexă aferentă ghidului solicitantului întocmit în cadrul Priorității 1- O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ, Acțiunea 1.4 Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă, Intervenția1.4.1. Investiții tehnologice în IMM-uri. Ghidul solicitantului si anexele pot fi consultate aici.