ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 4 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2Eficiență energetică în clădiri publice.

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 4 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice, vizează:

  • secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
  • secțiunea 5.3.3  Categorii de cheltuieli neeligibile
  • secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
  • secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii în privința Declarației privind eligibilitatea TVA
  •  Anexa 2 Declarația Unică
  • Anexa 10 Declarația privind nedeductibilitatea TVA
  • Anexa 14 – Macheta de analiza și previziune financiară (inclusiv matricea de corelare buget – deviz)

Ghidul solicitantului – versiunea 5, precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 Declarația Unică, Anexa 10 Declarația privind eligibilitate TVA, Anexa 14 – Macheta de analiza și previziune financiară) fac parte integrantă din prezentul corrigendum.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.