ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum nr. 5 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri.

Astfel, principalele modificări vizează:

  • Secțiunea 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte care se modifică astfelCursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiara a apelului de proiecte este cursul Inforeuro valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna decembrie 2023.
  • Secțiunea 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului – punctul 5.7.3. Proiectul respectă limitele minime și maxime ale finanțării nerambursabile după cum urmează – Cursul valutar la care se calculează aceste valori este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna decembrie 2023.
  • Secțiunea 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară se completează cu Mecanismul de selecție aplicabil acestui apel de proiecte
  • Secțiunea 8.6 Aplicarea pragului de excelență se completează cuNu se aplică
  • Anexa 4 – Grila ETF – Instrucțiuni de punctare

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.