Autoritatea de Management a Programului  ”Regiunea Centru” va acorda sprijin direct proiectelor etapizate preluate din POR 2014-2020 în PR Centru, conform art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare.  În cadrul acestui apel de proiecte pot fi sprijinite 12 acțiuni care fac obiectul etapei a II-a aferentă proiectelor etapizate și sunt conforme ghidurilor specifice aferente POR 2014-2020, aliniate acțiunilor din PR Centru 2021-2027.

AM PR Centru va deschide apeluri dedicate proiectelor etapizate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru fiecare dintre prioritățile abordate.

Beneficiarii proiectelor etapizate vor depune o cerere de finanțare și documente suport pentru activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II și alocarea financiară solicitată aferentă etapei II, în conformitate cu cerințele apelurilor deschise de AM PR Centru prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

   ”Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv bazat pe lista de proiecte preidentificate, selectate la etapizare din cadrul proiectelor POR 2014-2020 în cadrul PR Centru 2021-2027. La nivel regional este important să fie încheiate investițiile începute în urmă cu câțiva ani, în cadrul cărora beneficiarii au întâmpinat mai multe probleme tehnice, care pot fi rezolvate cu resursele disponibile în această perioadă de finanțare. Solicitanți eligibili sunt beneficiarii de contracte de finanțate încheiate prin POR 2014-2020 ale căror proiecte se regăsesc în lista de proiecte preidentificate de la nivel regional, fiind eligibile acele activități care respectă toate prevederile POR 2014-2020, în conformitate cu grilele de verificare a eligibilității întocmite anterior semnării contractelor de finanțare”, a precizat domnul Simion Crețu, Director General ADR Centru. Detalii despre acest apel de proiecte găsiți aici.