Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a realizat 2 îndrumare referitoare la întocmirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care au drept unic scop informarea potențialilor beneficiari asupra documentelor formale si informale referitoare la realizarea SIDU/PMUD.

Totodată a fost realizat un model de Grilă de auto – verificare a conformităţii administrative și a admisibilității P.M.U.D. la nivel de Municipiu –Zona Metropolitană-Zona urbană funcțională, precum și o Grilă de auto – verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D. la nivel de oraș.

Documente suport