Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, având calitatea de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), anunță lansarea a încă două apeluri de proiecte din cadrul acestui Program de finanțare, aferente Priorităților 3 și 6. Astfel, comunitățile din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, vor avea capacitatea de a îndeplini obiectivul PR Centru ca regiunea noastră să devină mai ”prietenoasă cu mediul” și ”cu un grad ridicat de educație”.

   ”Procesul de lansare a apelurilor de proiecte în cadrul Programului ”Regiunea Centru” va fi accelerat în această perioadă. Comitetul de Monitorizare a Programului pe care ADR Centru îl coordonează în calitate de Autoritate de Management – conform principiului legiferat de descentralizare a implementării fondurilor europene în regiunile de dezvoltare ale României – a aprobat metodologiile și criteriile de selecție pentru nouă apeluri de proiecte. În luna iulie avem deja lansate cinci apeluri, cu cele de azi, care însumează peste 340 milioane euro, iar în următoarea perioadă vom lansa și celelalte 4 apeluri pentru care criteriile de selecție a proiectelor au fost aprobate.

 De această dată ne referim la finanțarea alocată municipiilor din Regiunea Centru pentru investiții care să contribuie la dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre și pentru creșterea suprafeței spațiilor verzi prin modernizarea, reutilizarea și refuncționalizarea diferitelor zone din interiorul orașelor, inclusiv recuperarea țesutului urban existent, prin redestinarea zonelor degradate. Reconfigurarea orașelor din regiune ca urmare a depopulării sau din cauza încetării unor activități industriale, au condus la apariția unor zone/terenuri aflate în stare avansată de degradare, care își pun amprenta asupra calității mediului și, implicit, asupra calității vieții în orașe. Lipsa de întreținere și modernizare a spațiilor publice din interiorul orașelor a indus probleme de mediu în orașe și au afectat într-o mare măsură comunitatea locală, aspect pe care ne-am propus să-l remediem și pentru care vom investi peste 88 milioane euro fonduri nerambursabile.

Pe de altă parte, la nivel regional este tot mai pregnantă necesitatea de modernizare și dotare a structurilor de educație antepreșcolară și preșcolară. Unele funcționează în spații improprii și cu echipamente necorespunzătoare, iar altele au o capacitate limitată, incomplet adaptată la cerințele moderne. Experiența noastră din ultimii 15 ani ne-a dovedit că inițiativa de a finanța, din fonduri europene nerambursabile, achizițiile derulate de administrația publică locală și de unitățile școlare, este benefică pentru comunitatea locală, pentru că în acest fel părinții și copiii pot vedea că se folosesc și resurse nerambursabile pentru creșterea calității în învățământ. Necesarul de finanțare este foarte mare și vom susținem cererile de finanțare cele mai bune, care se vor încadra în acest buget de aproape 14 milioane euro pentru regiunea noastră. Suntem preocupați de atingerea acestui obiectiv de a avea o regiune educată, fapt pentru care cumulând investițiile pe toate componentele de educație din Regiunea Centru suma alocată va depăși 93 milioane euro, care trebuie să ducă la creșterea calității actului educativ, potrivit cerințelor actuale din învățământ”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Apelurile de proiecte lansate vizează următoarele domenii: 

Aproape 88,5 milioane euro pentru investiții în municipiile din Regiunea Centru privind reabilitarea infrastructurii verzi și albastre

Investiții de peste 13 milioane euro pentru dezvoltarea învățământul antepreșcolar și preșcolar din Regiunea Centru

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile de investiții lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, disponibilă aici.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Biroului de informare – Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare.Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk[at]adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.