1.1.Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate