13 aprilie 2023

În cadrul acestei priorități vor fi finanțate acțiuni care vizează valorificarea potențialului inovativ existent în domeniile RIS3, prin sprijinirea structurilor de CDI și TT care… Mai multe Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

13 aprilie 2023

Programul își propune dezvoltarea serviciilor publice digitale și interoperabilitatea acestora, în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii și mediul economic, precum și creșterea gradului de digitalizare… Mai multe Prioritatea 2 – O regiune digitală

13 aprilie 2023

Analizele regionale indică faptul că fondul construit regional este învechit, cu deficiențe structurale și performanțe energetice scăzute, fiind necesare măsuri pentru reabilitarea energetică și reducerea… Mai multe Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

13 aprilie 2023

Deși s-au făcut investiții importante în mijloace de transport public noi în perioada 2014-2020, necesarul de material rulant ecologic este crescut în continuare la nivelul… Mai multe Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbana durabilă

13 aprilie 2023

La nivelul regiunii, infrastructura de drumuri județene este deficitară în ceea ce privește calitatea și starea tehnică. Drumurile nemodernizate pot deveni greu practicabile în anotimpul… Mai multe Prioritatea 5 – O regiune accesibilă

13 aprilie 2023

Prioritatea 6 urmărește susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație, asigurarea unei educații… Mai multe Prioritatea 6 – O regiune Educata

13 aprilie 2023

Prioritatea cuprinde două acțiuni care vizează dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural și creșterea incluziunii… Mai multe Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil

13 aprilie 2023

În scopul creșterii gradului de atractivitate al regiunii, Prioritatea 8 are ca obiectiv dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de municipii și… Mai multe Prioritatea 8 – O regiune atractivă

13 aprilie 2023

Asistența Tehnică are ca obiectiv sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR Centru și a beneficiarilor/partenerilor, în scopul implementării eficiente și transparente a Programului.Acțiunile susținute în… Mai multe Prioritatea 9: Asistență tehnică